Kundinloggning

Under Inloggningen hittar du arbetsbeskrivningar, manualer och annan nyttig information för dig som är kund.

pict sickan 03

Sickan - sjuk- och friskanmälan


Sickan – verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering! De anställda kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare.