Välkommen till Specialistvården

specialistvården

Apladalens Specialistvård anlitas när din eller din arbetsgivares sjukvårdsförsäkring börjar gälla. Den säkerställer att du får snabb och effektiv vård när du som bäst behöver det. Detta är bra både för dig som anställd och för din arbetsgivare eftersom du själv slipper få ett inkomstbortfall på grund av sjukskrivning och din arbetsgivare kan upprätthålla produktiviteteten på företaget.

Har du en sjukvårdsförsäkring så kan Du använda den vid besök på vår mottagning (bokning sker enligt rutiner för respektive försäkringsbolag).

Vi erbjuder
  • Professionell bedömning och behandling
  • Lättillgänglig och kvalificerad sjukvård
  • Korta väntetider med möjlighet att möta samma läkare